PRESS RELEASE (Polish)

 

 

IAACEA organizuje ogólnoświatowy protest

 

 

„W środę, 14 października 2009 r. Międzynarodowy Sojusz Przeciw Skrytym Elektronicznym Atakom (IAACEA) przeprowadzi pokojowe protesty w różnych miastach na całym świecie.”

 

 

 

The International Alliance Against Covert Electronic Abuse (IAACEA) (Międzynarodowy Sojusz Przeciw Skrytym Elektronicznym Atakom) jest ogólnoświatową kampanią, której celem jest domaganie się prawa ludzi do bycia wolnymi od skrytych elektronicznych ataków i od skrytego psychologicznego nękania przez zorganizowane grupy ludzi.

 

Skryte psychologiczne nękanie przez zorganizowane grupy ludzi (gang stalking) i ataki bronią elektroniczną (electronic harassment) są prowadzone od dziesięcioleci i są obecnie rozpowszechnione na całym świecie. Powodują one liczne i poważne pogwałcenia podstawowych praw człowieka.

 

Nadrzędnym celem IAACEA jest przerwanie ciszy wokół tej kwestii i przywrócenie nam naszych podstawowych praw wyszczególnionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

Istnieją tysiące dokumentów dotyczących zastosowań haniebnych, zbrodniczych technologii do przeprowadzania elektronicznych ataków. Są to m.in. wojskowe patenty, raporty rządowe, odtajnione dokumenty, periodyki naukowe, a także artykuły w prasie głównego nurtu, informacje uzyskane na specjalne życzenie (ustawa o dostępie do informacji publicznej), książki napisane przez ludzi pracujących kiedyś dla wojska i wiele innych. Ilość tych informacji jest ogromna, ale większość z nich jest trzymana w ukryciu przed najbardziej opiniotwórczymi mediami. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo odwiedzając stronę http://www.osnanaimo.org/proventechs.pdf

 

 

W środę, 14 października 2009 r. w mieście Victoria, stolicy Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, IAACEA organizuje ogólnoświatowy protest przeciwko wykorzystywaniu elektronicznych technologii do przeprowadzania ataków i nękania zupełnie tego nieświadomych przedstawicieli społeczeństwa. Koalicja ta jednoczy zatroskanych tym problemem intelektualistów i grupy ofiar na całym świecie.

 

Protest rozpocznie się o godz. 14:30 lokalnego czasu.

Adres miejsca protestu: 1212 Douglas Street, Victoria, BC

 

Równoczesne protesty będą odbywały się w następujących miejscach naszego globu:

 

USA

Los Angeles

San Francisco

New York

Washington, DC

Philadelphia

Cincinnati

 

Kanada

Victoria, British Columbia

Toronto

 

Wielka Brytania

London

 

Chiny

Protest w postaci rozsyłania e-mali

 

 

 

Celami tych protestów i  naszej międzynarodowej solidarności są:

 

·   uświadomienie społeczeństwom tego, że są stopniowo pozbawiane podstawowych praw człowieka;

 

·   wywarcie wpływu na rządy, by stworzyły prawa, które by prawdziwie broniły wszystkich obywateli przed skrytymi elektronicznymi atakami;

 

·   zapewnienie wsparcia lokalnych społeczności dla osób (i ich rodzin), które są ofiarami skrytych elektronicznych ataków;

 

·   domaganie się od rządów i tych, którzy dzierżą władzę, by skończyli z tymi karygodnymi praktykami i respektowali międzynarodowe porozumienia chroniące prawa człowieka;

 

·        współpraca z organizacjami międzynarodowymi: by uzyskać sprawiedliwość dla poszkodowanych przez te tortury; rozliczyć rządy i osoby odpowiedzialne za popełnianie tych okrucieństw; stworzenie środków zapewniających stosowanie się przez rządy do międzynarodowych standardów oraz zapewnienie ofiarom środków zaradczych.

 

 

Deborah A. Newhook

International Alliance Against Covert Electronic Abuse

'We live to achieve justice.'

dbnewhook@yahoo.ca

http://www.iaacea.org/

(250)591-5888

 

 

 

 

* * *

 

 

 

PRESS RELEASES in English

 

IAACEA Announces Global Protest

http://www.free-press-release.com/news-iaacea-announces-global-protest-1255377103.html

 

FFCHS Press Release

 

http://www.prweb.com/releases/2009/10/prweb3029184.htm

 

 

 

Videos

 

TARGETED INDIVIDUALS-WORLD-WIDE PROTEST PROTEST-OCT.,14 2009

http://www.youtube.com/watch?v=DsVJu02Bafk

 

Freedom Fighters v. Organized Stalkers (Final Cut) by Felix Canez

http://www.youtube.com/watch?v=b1grjzPPLW4