Polski" "English
www.andrelandberg.com

Sprawa Tadeusza Chołdy

 

 
 
 Przeciw Bezprawiu
 
 
Coraz częściej mamy w Polsce do czynienia z przejawami jawnej niesprawiedliwości i łamania praw człowieka przez organy państwa, w tym policję, sądy i prokuratury.
 
Powstają stowarzyszenia, które stawiają sobie za cel walkę z tego rodzaju bezprawiem. Nie powinniśmy być obojętni na los tych, którzy stali się ofiarami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Solidaryzujmy się z nimi i protestujmy przeciwko cynicznym aktom bandytyzmu ze strony państwa (czytaj: układom i kolesiostwu ludzi zajmujących ważne stołki).
 
Proszę obejrzeć filmy dokumentalne przygotowane przez niezależnego krakowskiego dziennikarza, pana Marka Podleckiego.
 
Dużo więcej informacji na temat niesłusznego skazania, umieszczenia w więzieniu a potem na więziennym oddziale psychiatrycznym pana Tadeusza Chołdy znajdziecie Państwo na blogu http://monitorpolski.wordpress.com/
 oraz na stronie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu http://www.aferyibezprawie.org/.
 
Andre Landberg
 

 

29 marca 2011 r.

 

 

 

 1 maja 2011 r.

 

 

 

 23 maja 2011 r.

 

 


  

1 czerwca 2011 r.