Polski" "English
www.andrelandberg.com

Tekst 3

 

  
 
Tekst ten pochodzi ze strony www.mindcontrolforums.com
Autor nie podpisał się.
 
Tajemny rząd Stanów Zjednoczonych w stanie wojny z chorymi psychicznie
 
 
W USA istnieje tajemny poziom instytucji rządowych. Ten tajemny rząd monitoruje, opracowuje i wywiera wpływ na opinię publiczną. W czasie wojny tajemny rząd będzie tak wpływał na opinię publiczną, by popierała działania wojenne. Propaganda jest najlepszą bronią tajemnego rządu w czasie wojny. Ostatecznym celem tajemnego rządu jest tak wpłynąć na przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych, by zaczął on ślepo, bez jakichkolwiek wątpliwości, popierać wojnę.
 
Tajemny rząd USA prawdopodobnie już od kilkudziesięciu lat prowadzi ukrytą wojnę wymierzoną przeciwko ludziom chorym psychicznie. Być może na ekranie telewizora widziałeś niektóre ze skutków tej wojny. Ludzie przekonani, że mieszkają w nawiedzonych domach, ludzie uważający się za ofiary kontroli ich umysłów, ludzie twierdzący, że są ofiarami wykorzystania przeciwko nim broni promieniotwórczej, czy ludzie twierdzący, że Bóg kazał popełnić im akt przemocy. To tylko niektóre ze skutków tej ukrytej wojny.
 
Grupom powiązanym z FBI i CIA umożliwiono dostęp do zastrzeżonych (ang: classified) tajnych technologii. Te tajne technologie stworzono, by bronić bezpieczeństwa państwa (całych Stanów Zjednoczonych), ale skierowano je przeciwko niewinnym obywatelom USA. Żeby prowadzić całkowitą inwigilację wybranych osób, wykorzystuje się tajne technologie inwigilacyjne.
 
Urządzenia stosowane do inwigilacji "widzą" i "słyszą" przez ściany, czy też zewnętrzne mury budynków. Zastrzeżone technologie jednym słowem dają agentom tajemnego rządu elektroniczny obraz, przypominający zdjęcie rentgenowskie, tego co dzieje się w mieszkaniu osoby będącej celem inwigilacji. Agenci rządu USA mogą się wprowadzić do domu sąsiadującego z domem prześladowanej osoby i stamtąd prowadzić jej totalną inwigilację z obrazem i dźwiękiem. Urządzenia, o których tu mowa, są przenośne i z łatwością mogą być wnoszone i wynoszone z domu, który jest wykorzystywany do prowadzenia inwigilacji.
 
Agenci nigdy nie muszą wchodzić do domu namierzanej osoby, by umieścić tam urządzenia podsłuchowe. Zastrzeżona tajna technologia może być wykorzystana do prowadzenia całkowitej inwigilacji z sąsiedniego domu. Prześladowana osoba może nigdy się nie dowiedzieć, że jest przedmiotem inwigilacji.
 
Nie ma żadnych powszechnie dostępnych urządzeń, które by pozwoliły wykryć działanie tajnych urządzeń inwigilacyjnych. Jeżeli dana osoba jest już inwigilowana, nie będzie mogła tego wykryć ani temu zapobiec. Rządowe urządzenia techniczne są wykorzystywane do ochrony bezpieczeństwa państwowego Stanów Zjednoczonych, a rząd nie ujawnia zastrzeżonych technologii. Nie pozwala też zwykłym obywatelom na dostęp do szczegółów potajemnych działań operacyjnych.
 
Okres czasu, w którym prześladowana osoba jest inwigilowana, określa się jako Etap Obserwacji. W tym czasie dana osoba nie jest świadoma tego, że jest celem inwigilacji. Prześladowana osoba będzie pod totalną inwigilacją nie tylko w swoim domu, ale też będzie śledzona w drodze do pracy i drodze powrotnej, jak i gdziekolwiek, gdzie się uda.
 
W czasie obserwacyjnego etapu operacji zostanie sporządzony szczegółowy profil prześladowanej osoby. Grupa specjalistów sprawujących kontrolę nad operacją przejrzy i przeanalizuje informacje uzyskane z inwigilacji osoby, przeciwko której dane działania operacyjne są wymierzone. Zespół specjalistów składa się z psychiatrów oraz innych osób, których specjalnością jest zdrowie psychiczne.
 
Specjaliści zadecydują, czy prześladowaną osobą będzie można tak pokierować, by w następnym etapie operacji zwanym Etapem Ataku osoba ta zupełnie straciła kontrolę nad sobą. Celem Etapu Ataku jest doprowadzenie osoby będącej celem ataku do utraty kontroli, tak żeby w efekcie popełniła jakiś akt przemocy.
 
Udane Etapy Ataku przeprowadzonych dotąd operacji zawierały następujące elementy:
 
1) sprawienie, że osoba będąca celem jest przekonana, że rozmawia z Bogiem. Doprowadza się do tego, by dana osoba myślała, że Bóg rozkazał jej, by popełniła jakiś akt przemocy, zazwyczaj polegający na zabiciu swoich dzieci;
2) sprawienie, że osoba będąca celem jest przekonana, że jest celem ataków z wykorzystaniem urządzeń do kontroli umysłu;
3) sprawienie, że osoba będąca celem jest przekonana, że mieszka w nawiedzonym domu;
4) sprawienie, że osoba będąca celem jest przekonana, że w jej głowie znajduje się elektroniczny chip, który wykorzystywany jest do zadawania jej bólu i inwigilacji;
5) itd.
 
W Etapie Ataku stosuje się tajne technologie sonicznego nękania oraz nieśmiercionośne rodzaje broni sonicznej (dźwiękowej). Z chwilą, kiedy specjaliści należący do grupy kierującej operacją podejmą decyzję o rozpoczęciu Etapu Ataku, prześladowana osoba będzie nękana i/lub atakowana przy pomocy tajnej wojskowej broni nieśmiercionośnej.
 
Technologia nękania i nieśmiercionośne rodzaje broni zostały wynalezione na potrzeby rządu Stanów Zjednoczonych, by nękać i torturować ludzi poprzez ściany mieszkań i budynków. Technologia ta może być wykorzystywana do sztucznego wywoływania symptomów poważnych chorób psychicznych u osób będących celem ataku.
 
Ludzie będący celem takich ataków będą uskarżać się na następujące dolegliwości:
1) słyszenie głosów, których nikt inny nie słyszy;
2) świdrujące doznania w kończynach, głównie w nogach;
3) ból lub drętwienie wierzchniej części głowy;
4) mimowolne ruchy kończyn;
5) doznania bycia uderzanym w różnych miejscach ciała;
6) inne dziwne odczucia parzenia lub drętwienia w różnych częściach ciała;
7) słyszenie dziwnych odgłosów (trzasków lub stuknięć), które zdają się dochodzić z twardych powierzchni w bliskim otoczeniu namierzanej osoby.
 
Technologia nękania jest zastrzeżoną technologią, która wykorzystuje technikę fal ultradźwiękowych do nakierowywania na przebywające w swoich domach osoby będące celem ataków czegoś, co można określić jako dźwiękowe (soniczne) lasery. Wiązki sonicznych laserów przenikają przez ściany, podłogi, sufity, meble i ludzi, nie powodując żadnych fizycznych zniszczeń. Technologia ta może być użyta do atakowania pojedynczej osoby w domu w ten sposób, że inne osoby w tym samym domu nie czują ani nie zauważają niczego nienormalnego. Działanie to nie pozostawia po sobie żadnych fizycznych śladów. Osoba będąca celem tych ataków oczywiście nie znajdzie żadnego dowodu na to, że taki atak miał miejsce. Technologia ta wykorzystuje zjawisko, które określa się technologią kierowanej energii. Pozwala to kierować wiązkę energii dźwiękowej w jednym kierunku.
 
Promienie laserów sonicznych przechodząc przez nogi namierzanej osoby mogą wytworzyć coś, co odczuwa się jako wrażenie parzenia w nogach. Technologię tę można wykorzystać do pozbawienia namierzanej osoby snu przez całą noc, np. kiedy ta osoba ma rano pójść do pracy. Za każdym razem, kiedy ofiara tego typu ataków zasypia, urządzenia emitujące soniczne wiązki laserowe wywołują odczucie parzenia w nogach tej osoby i w ten sposób wybudzają ją ze snu. Dzięki tej technologii namierzana osoba może być pozbawiana snu przez wiele dni. Ta metoda ataku jest bardzo skuteczna w użyciu przeciwko osobie, która ma pracę i potrzebuje snu, żeby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki.
 
Ściśle tajne nieśmiercionośne rodzaje broni sonicznej mogą być wykorzystywane do wystrzeliwania potężnych sonicznych pocisków przechodzących przez dom namierzanej osoby. Działanie tych pocisków jest podobne do działania laserów sonicznych, ale czas ich oddziaływania jest dużo krótszy. W tym wypadku namierzana osoba doświadczy doznania bycia uderzoną przez niewidzialną siłę. Może to wywołać mimowolne ruchy kończyn, zwłaszcza kiedy trafiona zostanie ręka albo noga. Ruch palców namierzanej osoby można wywołać wystrzeliwując soniczny pocisk przez palce tej osoby.
 
Innym tajnym, służącym do nękania rozwiązaniem technicznym, w które tajny rząd wyposażył grupy prowadzące te operacje, jest technologia pozwalająca na przekazywanie pojedynczej osobie w danym domu słyszalnych komunikatów. Technologia ta może być wykorzystana do zwodzenia prześladowanej osoby tak, żeby uwierzyła, że rozmawia z samym Bogiem. Jest to niewiarygodnie skuteczne działanie i rezultaty uzyskiwane przez grupy prześladujące namierzane osoby mogą być wręcz makabryczne. Na przykład matka, która zabija swoje dzieci w swoim domu twierdząc, że Bóg kazał jej to uczynić, może być ofiarą nękania jej z pomocą tego typu urządzeń.
 
W zależności od tego, w którym ze stanów USA mieszka namierzana osoba, inne są uregulowania prawne dotyczące przymusowego leczenia i hospitalizowania ludzi prawnie uznanych za chorych psychicznie. Obecnie w większości stanów można zmusić osobę prawnie uznaną za chorą psychicznie do podjęcia leczenia w poradni zdrowia psychicznego po prostu dlatego, że sędzia orzekł, że choroba psychiczna tej osoby jest poważna i może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. W tych stanach schizofrenia uważana by była za chorobę, która wymagałaby od pacjenta podjęcia przymusowego leczenia niezależnie od tego, czy zachowuje się on agresywnie czy też nie.
 
W innych stanach osoba podejrzewana, że jest chora psychicznie, musiałaby popełnić akt przemocy, albo dać powody, by podejrzewać, że w najbliższym czasie może taki akt popełnić, żeby zmuszono ją do podjęcia leczenia w otwartym lub zamkniętym ośrodku leczenia psychiatrycznego.
 
Osoba taka może nie przebywać w zamkniętym ośrodku, pod warunkiem, że systematycznie przyjmuje leki kontrolujące jej chorobę psychiczną. Dla upewnienia się, czy chora osoba przyjmuje leki, wymaga się od niej regularnego poddawania się badaniom krwi i moczu. Jeżeli dana osoba odmówi przyjmowania leków lub przerwie wymaganą terapię, może zostać przymusowo umieszczona w zamkniętym ośrodku zdrowia psychicznego.
 
Zamknięty program przymusowego leczenia oznacza przymusowe przyjmowanie leków przez chorą osobę i przymusowe zamknięcie w ośrodku psychiatrycznym. Taka osoba może nie być wypuszczona na wolność, o ile psychiatrzy zajmujący się jej leczeniem nie stwierdzą, że nie jest ona groźna dla otoczenia.
 
Potajemna wojna, jaką rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi przeciw chorym psychicznie, oznacza "branie na cel" specjalnie wyszukanych ludzi z chorobami psychicznymi mieszkających na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Celem ma być namierzenie tych osób i prowadzenie ich inwigilacji, a potem zaatakowanie ich, żeby wyprowadzeni z równowagi popełnili jakiś akt przemocy.
 
Operacja, której celem jest zmanipulowanie chorej psychicznie kobiety posiadającej dzieci, wyglądałaby następująco:
1) przeprowadzenie kompletnej inwigilacji matki dzieci;
2) dowiedzenie się o nich jak najwięcej i opracowanie planu ataku;
3) spowodowanie, by kobieta uwierzyła, że Bóg każe jej zabić jej własne dzieci.
 
Dzięki wykorzystaniu zastrzeżonej super tajnej technologii elektronicznego nękania przeznaczonej do prowadzenia tego rodzaju potajemnych operacji łatwo można sprawić, że namierzona matka będzie przekonana, że przemawia do niej Bóg. Urządzenia te mogą z sąsiedniego domu przekazywać kobiecie dźwiękowe informacje. Nikt inny w domu nie będzie słyszał tych dźwięków tylko ta kobieta. Łatwo będzie ją przekonać, że słyszy słowne rozkazy od Boga.
 
Przekaz, który usłyszy ta kobieta, będzie bardzo wyraźny. Dzięki tajnej rządowej technologii słyszalne rozkazy, takie jak: "Zabij swoje dzieci!", "Twoje dzieci są złe!", "Bóg ci każe", mogą być łatwo kierowane do pojedynczej osoby w domu.
 
Kiedy już kobieta popełni akt przemocy zabijając swoje dzieci, rozpocznie się kolejny etap potajemnej operacji. Kobieta zostanie aresztowana i zanim zostanie osądzona, będzie zamknięta na oddziale psychiatrycznym celem oceny stanu jej zdrowia psychicznego.
 
Społeczeństwo dowie się o tej zbrodni z mediów. "Bóg kazał matce zabić swoje dzieci" - tak może wyglądać nagłówek. Relacje z tej tragedii będą transmitowane do każdego amerykańskiego domu. W ten sposób będzie się silnie wpływać na opinię publiczną, tak żeby społeczeństwo popierało zaostrzenie prawa w odniesieniu do ludzi uważanych za chorych psychicznie. Obywatele USA nigdy nie dowiedzą się prawdy. Nie dowiedzą się, że to agenci tajnego rządu Stanów Zjednoczonych celowo zmanipulowali tę kobietę, by zabiła swoje dzieci.
 
Przykładem byłyby stany, które obecnie nie mają programu przymusowego leczenia osób poważnie chorych psychicznie. Tajny rząd Stanów Zjednoczonych chciałby, żeby wszystkie stany przyjęły ustawy nakazujące osobom, u których oficjalnie stwierdzono poważną chorobę psychiczną, przymusowe przyjmowanie leków, niezależnie od tego, czy ci chorzy popełnili jakiś akt przemocy lub mogą go popełnić, czy też zupełnie nie stwarzają jakiegokolwiek zagrożenia. Celem tajnego rządu jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko z poważną chorobą psychiczną będą przyjmowali leki i będą pod stałą kontrolą systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
 
Stany, w których obecnie nie obowiązuje prawo narzucające nawet spokojnie zachowującym się ludziom poważnie chorym psychicznie przymusowe przyjmowanie leków, stają się celem potajemnych operacji mających zmienić ten stan rzeczy. Osoba chora psychicznie mieszkająca w którymś z tych stanów może zostać odszukana, a potem doprowadzona do utraty panowania nad sobą.
 
Grupy orędowników na rzecz wprowadzenia zmian w systemie lecznictwa psychiatrycznego wykorzystają tragedię będącą zamierzonym skutkiem potajemnej operacji. Pomoże ona wywrzeć wpływ na opinię publiczną i pozyskać poparcie społeczeństwa dla zaostrzenia prawa wobec osób, u których podejrzewa się istnienie poważnej choroby psychicznej.
 
Tajna operacja doprowadza do tragedii, a potem przejmują pałeczkę orędownicy na rzecz wprowadzenia zmian w systemie lecznictwa psychiatrycznego. Manipulując członkami rodzin ofiar tragedii, wykorzystują ich jako reklamowe plakaty, żeby pozyskać poparcie dla zaostrzenia prawa. Przekonują członków rodzin ofiar, by występowali publicznie, by w ten sposób pomóc zapobiec wydarzeniu się podobnych tragedii w innych rodzinach. Ludzie reagują przerażeniem, kiedy wprowadza ich się w błąd mówiąc, że w każdej rodzinie może to się wydarzyć. Nazwisk ofiar, które faktycznie zostały zamordowane przez tajny rząd Stanów Zjednoczonych, używa się dla wprowadzenia ustaw wymierzonych przeciwko niewinnym obywatelom USA, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa.
 
Orędownicy zmian w systemie lecznictwa psychiatrycznego walczący o zaostrzenie prawa wobec chorych psychicznie poproszą cię o pomoc w lobbowaniu członków parlamentu z twojego stanu i poproszą cię o działania upamiętniające ofiary. Stworzona przez tajny rząd USA tragedia jest wykorzystywana przez agitujące grupy ludzi do ustanowienia surowszych praw wymierzonych przeciwko chorym psychicznie.
 
Nie można tu pominąć znaczenia osiągania olbrzymich zysków przez firmy farmaceutyczne i placówki psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Zmuszając ludzi chorych psychicznie do przyjmowania leków przez resztę ich życia, można zarobić mnóstwo pieniędzy. Zyski firm farmaceutycznych i opiekuńczych mogą potem finansować te potajemne operacje rządowe.
 
Jednocześnie rząd prowadzi ogromną kampanię dezinformacyjną, żeby przekonać ludzi chorych psychicznie, że zawiązuje się przeciwko nim jakieś obłędne spiski. Teorie spiskowe takie jak: kontrola umysłu, ataki przy pomocy promieniowania, nawiedzone domy, czy implanty z elektronicznymi chipami, są stale celowo rozprzestrzeniane w Internecie przez agentów tajnego rządu USA, co stanowi element potajemnych operacji.
 
Przekonując ludzi będących celem tych potajemnych operacji, że są oni ofiarami jakiejś obłędnej spiskowej teorii, sprawia się, że potajemna operacja łatwiej kończy się powodzeniem. Kiedy ofiara mówi innym ludziom, że jest nękana systemem kontroli umysłu, promieniowaniem, albo że ma w ciele elektroniczny implant, zwykli ludzie słysząc to, z reguły nie potraktują poważnie osoby wyglądającej na mającą problemy psychiczne uskarżającej się na dolegliwości żywcem wzięte z niesamowitych teorii spiskowych.
 
Rolą kampanii dezinformacyjnej jest wprowadzenie w błąd osób obranych przez tajny rząd USA za cele swoich operacji, tak żeby uwierzyli, że używana jest przeciwko nim szkodliwa technologia, podczas gdy w rzeczywistości jest to po prostu nieszkodliwa technologia soniczna, która nie czyni im żadnej fizycznej szkody. Sprzęt ten powoduje tylko uszkodzenia w psychice danej osoby. Tajny, siejący zło element rządu Stanów Zjednoczonych wykorzystuje lęk ludzi przeciwko nim samym.
 
Kiedy rząd prowadzi wojnę, będzie próbował wykorzystać dezinformację celem zebrania poparcia społeczeństwa dla działań prowojennych. Ta potajemna wojna przeciwko chorym psychicznie pod tym względem wcale nie różni się od zwykłej konwencjonalnej wojny. Chorzy psychicznie ludzie zostają namierzani przy pomocy wojskowej technologii, są manipulowani i w gruncie rzeczy stają się łowną zwierzyną. Amerykańskie społeczeństwo również jest manipulowane przez ogromne kampanie dezinformacyjne opracowane celem zachwiania opinią publiczną i uzyskania poparcia dla surowszego prawa w stosunku do chorych psychicznie.
 
Zastrzeżona technologia zdalnego nękania i nieśmiercionośne rodzaje broni mogą być wykorzystywane do sztucznego wywoływania symptomów poważnych chorób psychicznych u osób będących celem operacji. Ponieważ omawiane tu technologie stają się coraz bardziej dostępne lokalnym grupom na obszarze całych Stanów Zjednoczonych, ludzie, u których dostrzega się objawy łagodnej, nie zagrażającej innym choroby, mogą stać się lokalnymi celami, tak żeby po doprowadzeniu ich do utraty panowania nad sobą, zmusić ich do poddania się programowi przymusowego leczenia psychiatrycznego.
 
Jakakolwiek osoba próbując zgłaszać organom ścigania, że jest ofiarą prześladowania z użyciem tej technologii, szybko pożałuje, że się na to zdecydowała. W oczach organów ścigania, sądownictwa i systemu lecznictwa psychiatrycznego taka technologia po prostu nie istnieje. Nie ma też sposobu, by dowieść jej istnienia. Każdy, kto spróbuje zgłosić tego typu prześladowanie, może zostać zatrzymany celem oceny stanu zdrowia psychicznego. A kiedy prześladowana osoba spróbuje wyjaśnić psychiatrom, czego doświadcza, system lecznictwa psychiatrycznego przejdzie do działania i zmusi ją do poddania się przymusowemu leczeniu w poradni zdrowia psychicznego.
 
 
Psychiatrzy korzystają z wytycznych z poradnika o nazwie DSM-IV. Podaje on szczegółowe procedury, krok po kroku, pozwalające psychiatrze zgodnie z prawem zdiagnozować daną osobę jako chorą psychicznie. Można powiedzieć, że DSM-IV jest biblią psychiatry dla celów diagnozowania chorób psychicznych. Poradnik DSM-IV jest uznawany przez system sądowniczy i może być używany przez psychiatrę, by w sposób prawny uznać daną osobę za chorą psychicznie.
 
Kiedy chora psychicznie osoba wyprowadzona podczas Etapu Ataku z równowagi zostanie przyprowadzona do sądu i spróbuje wytłumaczyć, że tajny rząd atakuje ją przy pomocy ściśle tajnych wojskowych technologii, już jest po niej. Sąd może wydać orzeczenie uznające oficjalnie prześladowaną osobę za chorą psychicznie, a sędzia może nakazać teraz już prawnie uznanej za chorą psychicznie osobie poddanie się leczeniu psychiatrycznemu w poradni lub nawet w szpitalu.
 
Lekarstwa, do których przyjmowania zmuszona zostaje chora psychicznie osoba, mogą być szkodliwe i powodować trwałe uszkodzenia mózgu tej osoby. Niektórzy określają to zmuszanie ludzi chorych psychicznie do przyjmowania leków jako "chemiczną lobotomię".
 
Tajny rząd przez wiele dziesięcioleci badał statystyki przestępstw z udziałem osób chorych psychicznie i doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem chronienia społeczeństwa jako całości będzie zmuszenie ludzi z poważnymi zaburzeniami psychicznymi do systematycznego przyjmowania leków.
 
Jeżeli zostanie się zaatakowanym przez jakąś rządową grupę prześladowczą, najlepszym postępowaniem będzie niemówienie o tym nikomu i niezgłaszanie tego organom ścigania. Pamiętajcie, nawet próba powiadomienia o tego typu prześladowaniu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości może doprowadzić do zatrzymania tej osoby celem poddania jej badaniom psychiatrycznym.
 
Najlepszą radą dla atakowanej osoby byłoby poradzenie jej, by porozmawiała z prawnikiem na temat aktów prawnych dotyczących ludzi z chorobą psychiczną obowiązujących w danym stanie. Najlepiej, żeby to był prawnik specjalizujący się w obronie praw człowieka. Prześladowana osoba może zechcieć porozmawiać z kilkoma prawnikami, żeby poznać więcej niż jedną opinię, zanim podejmie dalsze kroki. Rozmowy z prawnikiem są całkowicie prywatnymi rozmowami i nie mogą być wykorzystane w sądzie przeciwko prześladowanej osobie.
 
Prawnik, który prosi prześladowaną osobę o poddanie się badaniom psychiatrycznym, nie udziela swemu klientowi dobrej porady prawnej. Jeżeli osoba będąca celem ataków nie ma żadnych fizycznych dowodów dla poparcia swoich skarg dotyczących jej prześladowania, w sądzie nie będzie miała szans na obronę swoich roszczeń. Żaden sąd ich nie poprze. Na tym etapie niezmiernie złym pomysłem jest poddawanie się przez prześladowaną osobę jakimkolwiek badaniom psychiatrycznym.
 
Niektóre badania psychiatryczne nie mają klauzuli prywatności i mogą być wykorzystane przeciwko prześladowanej osobie. Lekarz psychiatra przeprowadzający takie badanie może być przez sąd wezwany na świadka i zobowiązany do wyjawienia sądowi wyników badania. Wiedza ta może być później wykorzystana przeciwko prześladowanej osobie.
 
Nawet jeżeli badanie psychiatryczne jest całkowicie prywatne, psychiatra ma prawny obowiązek przekazać personalia badanej osoby do bazy danych systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli czuje, że dana osoba stwarza zagrożenie dla otoczenia. Zatem jeżeli prześladowana osoba opowie swoją historię psychiatrze, może się spodziewać, że w krótkim czasie ktoś z poradni zdrowia psychicznego zapuka do jej drzwi.
 
Jest ogromny nacisk ze strony grup popierających przymusowe leczenie nieniebezpiecznych dla otoczenia poważnie chorych psychicznie, żeby zmienić obecne prawo i dać członkom rodzin podejrzanych chorych psychicznie więcej możliwości na zmuszenie ich bliskich do poddania się przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu.
 
Tajemny rząd wykorzystuje ten cały system przeciwko prześladowanym osobom. Cokolwiek taka osoba powie lub zrobi, może być wykorzystane przeciwko niej. W naszym społeczeństwie o tych potajemnych operacjach prowadzonych przeciwko chorym psychicznie wie tylko garstka starannie dobranych osób. One z pewnością ci nie pomogą. W gruncie rzeczy mają nadzieję, że wkrótce "zaliczysz zgon".
 
Bardzo niewielu przedstawicieli organów ścigania, lekarzy, w tym psychiatrów wie o tajemnych operacjach prowadzonych przez rząd. Prześladowana osoba będzie sprawiać wrażenie chorej psychicznie, jeżeli spróbuje zgłosić gdzieś, że jest przez rząd w ten sposób prześladowana.
 
DSM-IV jest przewodnikiem psychiatry dla celów diagnozowania chorób psychicznych. Przez kilka ostatnich dekad, w miarę jak rozwijały się metody potajemnego prześladowania, modyfikowano również DSM-IV. Do wytycznych tego przewodnika włączono symptomy, które mogą być sztucznie wywoływane dzięki tajnej technologii. Jeśli ktokolwiek spróbuje opisać psychiatrze symptomy, jakich doświadcza będąc w ten sposób prześladowanym, zostanie zdiagnozowany jako osoba poważnie chora psychicznie. Psychiatra nie może nie kierować się przewodnikiem DSM-IV. Gdyby tak postępował, szybko zostałby pozbawiony uprawnień zawodowych. Mówiąc psychiatrze, że jesteś atakowany przez broń wysokiej technologii, sam zastawiasz na siebie pułapkę.
 
Jeszcze raz podkreślam, że najlepszą radą dla prześladowanej osoby jest, by trzymała buzię zamkniętą na kłódkę, dopóki nie dowie się, jakie przepisy prawne mogą być użyte przeciwko osobie, która twierdzi, że tajny rząd prześladuje ją z użyciem tajnych technologii wojskowych. Największym błędem popełnianym przez prześladowane osoby jest podejmowanie starań, by inne osoby uwierzyły w ich opowieść. Właśnie tę prawdę najtrudniej przełknąć prześladowanej osobie. Nikt nie uwierzy w historię prześladowania przy pomocy urządzeń wysokiej technologii, jeżeli nie można tego udowodnić. Podejmowanie prób przekonania innych ludzi, że mówicie prawdę, jest kopaniem sobie grobu. Jeszcze raz: buzia na kłódkę.
 
Najlepsze rady dla prześladowanej osoby:
 
1) nie opowiadaj o prześladowaniu, rozmawiaj o tym tylko z prawnikiem;
2) nie mów o prześladowaniu rodzinie ani przyjaciołom;
3) nigdy nie próbuj stawić czoło ludziom, którzy według ciebie cię prześladują czy atakują;
4) nie próbuj zgłaszać o prześladowaniu organom ścigania;
5) nie poddawaj się jakimkolwiek badaniom psychiatrycznym.
 
Po rozmowie z prawnikiem prześladowana osoba odkryje, że nie ma żadnych środków prawnych, żeby pomóc jej w tej sytuacji. Skoro nie ma żadnych fizycznych dowodów dla poparcia skargi danej osoby o prześladowanie jej, system nic nie może zrobić dla jej dobra.
 
W rzeczywistości cały ten system ma działać przeciwko prześladowanej osobie, jeżeli miałaby ona spróbować poinformować o prześladowaniu organy ścigania, albo gdyby popełniła akt przemocy. Bardzo ważne, by prześladowana osoba to zrozumiała.
 
Jest pewna metoda, którą można pokonać zastrzeżoną technologię sonicznego nękania. W tej technologii wykorzystuje się skupioną wiązkę dźwięku (podobną do promienia lasera). Jest ona niewidzialna i niesłyszalna, odczuwa jednak jej działanie osoba, w którą wiązka ta zostanie wycelowana. Dźwięk przenika przez każdy rodzaj materii łącznie z powietrzem. Także przez drewno, metal, szkło, ceramikę, cegłę i beton. Jedyną rzeczą, przez którą dźwięk nie przejdzie, jest próżnia. Sporządzając kaseton, z którego wnętrza zostało usunięte powietrze (w środku jest próżnia), tworzymy barierę, której tajna soniczna broń nie może przeniknąć.
 
Umieszczenie takich próżniowych kasetonów wokół miejsca, w którym dana osoba śpi, umożliwia prześladowanej osobie powrót do normalnego spania. W amerykańskim wojsku umieszcza się próżniowe panele w ścianach bunkrów, by uniemożliwić przeciwnikowi przeprowadzenie ataku bronią soniczną. Prześladowani powinni pamiętać, że próżniowe kasetony (panele) są jedynym sposobem obrony przed bronią soniczną.
 
Dokładnie w ten sam sposób, w jaki tajny rząd Stanów Zjednoczonych prześladuje ludzi żyjących w innych krajach, których USA traktują jako zagrożenie, prześladuje też ludzi żyjących w samych Stanach Zjednoczonych, uznanych za stwarzających zagrożenie. Prześladowana osoba musiała być wcześniej uznana przez agentów tajnego rządu jako stwarzająca zagrożenie dla społeczeństwa, dlatego też olbrzymie starania zostaną podjęte i olbrzymie pieniądze wydane po to, by doprowadzić do tego, by osoba ta albo została usunięta ze społeczeństwa, albo żeby została poddana przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu z wykorzystaniem nowoczesnych leków.
 
Celem tych potajemnych rządowych operacji jest wpłynięcie na stany tak, żeby wprowadziły prawo wymagające nawet od nieniebezpiecznych osób chorych psychicznie podjęcie przymusowego leczenia farmakologicznego. Tajemny rząd ma nadzieję osiągnąć ten cel, wybiórczo obierając za cele swoich operacji niektóre chore osoby w różnych miejscach USA i doprowadzając do zaistnienia tragedii, które tak przerażą społeczeństwo, że wszyscy zaczną popierać zaostrzenie prawa wobec chorych psychicznie.
 
Stworzono poradnik diagnostyczny DSM-IV, stworzono całą masę leków psychiatrycznych, a teraz rząd USA forsuje wprowadzenie zmian w prawie dotyczących ludzi chorych psychicznie. Nie popełnijcie błędu! Tajny rząd USA prowadzi wojnę przeciwko chorym psychicznie. Ta potajemna wojna toczy się od co najmniej kilkudziesięciu lat. Psychiatria znowu chce odzyskać swój wpływ na obywateli USA. Zakończyła się era chirurgicznej lobotomii, zaczyna się era lobotomii chemicznej. Tajny rząd zamierza już wśród dzieci wyznaczać jednostki, które ich zdaniem powinny być poddane przymusowemu leczeniu farmakologicznemu. A dzięki zastrzeżonej najnowszej technologii ich ostateczny cel, czyli stworzenie federalnego prawa pozwalającego na monitorowanie i poddawanie przymusowemu leczeniu osób poważnie chorych psychicznie, jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.
 
[KONIEC]
 
 
 
Oryginalny tekst:
 
United States Secret Government
 At War With The Mentally Ill
 
 
A secret level of government exists in America. This secret government monitors, studies, and influences public opinion. In times of war, this secret government will influence pubic option in favor of supporting the war effort. Propaganda is the secret government’s best weapon in times of war. The ultimate goal of the secret government is to influence the average United States citizen into supporting blindly without question the war.
 
The secret US government has been conducting a covert war against mentally ill people possibly for decades. You might have seen the aftermath of this war on TV. People claiming to have lived in haunted houses, people claiming to be victims of mind control, people claiming to be victims of radiation weapons, and people claming God told them to commit a violent crime. These are some of the results of this covert war.
 
Groups with connections to the FBI and CIA have been given access to classified technology. The classified technology was developed to protect the national security of the United States but has been turned against innocent American citizens.
 
The covert operation against the mentally ill involves the targeting of selected mentally ill people throughout the United States. Classified surveillance technology is used to conduct complete surveillance of the targeted individuals.
 
The classified surveillance technology can electronically see and hear through walls of a house or building. The classified technology basically gives the agents of the secret government x-ray vision to see right into the targeted person’s house. Agents of the US government will move into a neighboring house to the targeted person and conduct complete audio and video surveillance of the targeted person. The classified surveillance technology is portable and easily moved into and out of the house used for conducting the surveillance.
 
The agents never have to enter the targeted person’s house to place listening devices. The classified surveillance technology can be used to conduct complete surveillance from the neighboring house. The targeted person will never know he or she is under surveillance during the surveillance period.Click here to read an article describing technology that can see through walls.
 
No detection equipment is available to the general public to detect the government’s classified surveillance technology. If a person is placed under surveillance, he or she can’t detect it or prevent it. The government technology is used to protect the national security of the United States and the government doesn’t disclose classified technology or make details of covert operations available to the public.
 
The period of time the targeted person is under surveillance is known as the Surveillance Stage. The targeted person will not be aware he or she is under surveillance. The targeted person will be under complete surveillance in his home and will be followed to and from work and any place he or she may go.
 
A complete profile of the targeted person will be made during this surveillance stage of the operation. A group of specialist members who are in control of the operation against the targeted person will review and analyze the surveillance information obtained from the surveillance of the targeted person. The specialist members consist of psychiatrists and other people who specialize in mental health.
 
The specialists will determine if the targeted person can be manipulated and driven out of control during a stage of the operation known as the Attack Stage. The goal of the Attack Stage is to drive the targeted person out of control so he or she will commit a violent act.
 
Successful Attack Stage operations previously conducted on targeted individuals involved:
 
1)      Tricking the targeted person into believing he or she is speaking to God. The targeted person is tricked into believing that God has commanded him or her to commit a violent act, usually killing his or her children.
 
2)      Tricking the targeted person into believing he or she is being attacked with mind control devices.
 
3)      Tricking the targeted person into believing he or she is living in a haunted house.
 
4)      Tricking the targeted person into believing he or she has an electronic chip implanted in his or her body which he or she believes is used for surveillance and to inflict pain in the targeted person.
 
5)      ECT....
 
The Attack Stage involves the use of classified sonic harassment technology and sonic non-lethal weapons. Once the specialist members of the groups decide to initiate the Attack Stage, the targeted person will be harassed and/or attacked with classified military non-lethal weapon technology.
 
The harassment technology and non-lethal weapons were developed by the United States government to harass and torture people through walls of a house or building. The technology can be used to artificially create symptoms of serious mental illness in targeted individuals.Click here to view video describing sonic weapons.
 
People targeted with this technology will complain of the following:
 
1)      Hearing voices no one else can hear.
 
2)      Burring sensations in limbs of the body, mainly legs.
 
3)      Pain or numbness on outer part of the head.
 
4)      Involuntary movements of limbs of the body.
 
5)      Sensation of impacts (being struck) in areas of the body.
 
6)      Other strange burning sensations or numbness of areas of the body.
 
7)      Hearing strange snapping or clicking noises which appear to come from hard surfaces near and around the targeted person. 
 
The harassment technology is classified technology that uses ultrasonic technology to direct what can be described as sonic lasers at a targeted person in his or her house. The sonic lasers pass through walls, floors, ceilings, furniture, and people without causing any physical damage. The technology can be used to attack a single person in a house without anyone else in the house feeling or noticing anything abnormal. The technology leaves not physical evidence of the attack behind. The targeted person will have absolutely no physical evidence to prove an attack took place. The technology uses what is know as directed energy technology that direct sonic energy in one direction.
 
Sonic lasers passing through the targeted person’s legs can produce what feels like a burning sensation in his or her legs. The technology can be used to keep the targeted person awake all night before a workday by creating burning sensations in his or her legs. Every time the targeted person falls asleep the technology can create the burning sensations in the targeted person’s legs and awake him or her from sleep. The targeted person can be denied sleep for days with this technology. This method of attack is very effective against a targeted person who holds a job and needs sleep to perform his or her job effectively.
 
The classified sonic non-lethal weapons technology can be used to fire powerful sonic bullets through the targeted person’s house. These sonic bullets are similar to sonic laser but much shorter in duration than sonic lasers. The targeted person will experience sensations of being struck by invisible forces. Involuntary limb movements if a leg or arm is struck by a sonic bullet. The targeted person’s fingers can experience involuntary movements by passing a sonic bullet through the targeted person’s fingers.
 
Other classified harassment technology that the secret government has provided to the group is technology that can direct audible messages to a single person in a house. The technology can be used to trick the targeted person into believing he or she is speaking to God. The technology is incredibly effective and the results obtained by the groups against the targeted person can be horrific. Mothers who kill their children in their homes and claim God told them to do it are the victims of this harassment technology.
 
The overall goal of the Attack Stage is to drive the targeted person out of control so he or she will commit a violent act.
 
Depending on which state the targeted person lives in, the laws regarding forced medication and institutionalization of people legally declared mentally ill vary. Most states currently can force a person legally declared mentally ill into an Involuntary Outpatient Commitment program simply because a judge ruled the person’s mental illness is serious and could represent a threat to society. Schizophrenia is a mental illness that would require Involuntary Outpatient Commitment, regardless of whether or not the mentally ill person is violent, in these states.     
 
Other states require the person suspected of being mentally ill must commit a violent act or likely to commit a violent act in the near future before being forced into an Involuntary Outpatient Commitment program or an Involuntary Inpatient Commitment program.
 
Involuntary Outpatient Commitment involves forcing a person deemed mentally ill to take medication to control his or her mental illness. The person may remain free from confinement as long as he or she takes medication to control his or her mental illness. Urine and blood samples are taken on a regular basis from the mentally ill person to ensure he or she is taking the medication. If the person refuses or discontinues the required medication, he or she may be forced into an Involuntary Inpatient Commitment.
 
Involuntary Inpatient Commitment involves the forced confinement and forced medication of a mentally ill person in a mental institution. The person may not be released back into society unless he or she is deemed not a threat to society by psychiatrists at the institution.
 
The covert war the secret United States government is conducting against the mentally ill involves the targeting of specially selected people with mental illnesses throughout the United States. The goal would be to target these people to conduct surveillance and attack them to drive them out of control so they commit a violent act.
 
An operation to target a mentally ill mother who has children would be as follows: Conduct complete surveillance of the mother. Learn as much as possible and develop a plan of attack to trick the mother into believing that God is commanding the mother to kill her children.
 
The mother can easily be tricked into believing that God is speaking to her with the classified harassment technology that is supplied by the secret government for this covert operation against the mentally ill. The technology can direct sounds at the mother inside her house from the neighboring house. No one else in the house will hear these sounds but the mother. The mother can easily be convinced she is receiving verbal commands from God with this technology.
 
The message the mother receives will be clear to her. Audible commands such as “Kill Your Children”, “Your Children Are Evil”, and “God Commands you”, are easily directed to a single person in a house with this classified government technology.
 
Once the mother commits the violent act of killing her children, the covert operation will move into the next stage. The mother will be arrested and confined to a mental institution for psychiatric evaluation before going trial.
 
The public will be made aware of the crime through the news media. “God Tells Mother to Kill Her Children” will be the headline. Coverage will be broadcast into every American household and public opinion about mentally ill people will be influenced into supporting strong laws against people deemed mentally ill. The American people will never know the truth that the mother was tricked into killing her children by agents of the secret United States government.
 
An example would be states that currently don’t have Involuntary Outpatient Commitment for people with serious mental illnesses. The secret United States government would like to see all states adopt laws requiring forced medication of people declared as having a serious mental illnesses, regardless of whether the mentally ill people have committed a violent act, likely to commit a violent act, or at no risk of committing a violent act. The secret government’s goal would be to have any man, woman, or child with a serious mental illness medicated and monitored by the mental health system.
 
States that don’t currently have forced medication of non-violent people with serious mental illnesses would be targeted by this covert operation. A mentally ill person living in a state such as this would be sought out and targeted to be driven out of control.
 
Mental health advocacy groups would use the tragedy created by this covert operation to influence public opinion in favor of supporting strong laws against people suspected of having serious mentally ill.
 
The covert operation would create the tragedy and then mental health advocacy groups who support the stronger laws against the mentally ill would move in and use the family members of the victims by manipulating them and use them as a poster child for supporting the stronger laws. The family members would be persuaded to go public and help prevent the same tragedy from happening to other families. The public would be frightened and given disinformation like this can happen to your family. Victims that were in effect murdered by the secret US government would have their names used for laws that will target innocent American citizens who have committed no crime.
 
Mental health advocacy groups working for stronger laws against the mentally ill would ask for your help in lobbying state representatives and ask you to act in memory of the victims. A tragedy created by the secret US government is used by the advocacy groups to enact the tougher laws against the mentally ill.
 
The funneling of profits from drug companies and mental health care givers cannot be dismissed. There is a lot of money to be made by forcing mentally ill people onto medication for the remainder of their life. Profits could be funneled into this covert government operation by drug companies and caregivers.
 
There is a massive disinformation campaign by the government to convince mentally ill people that wild conspiracies are being carried out against them. Conspiracies such as mind control, radiation attacks, haunted houses, and electronic chip implants are being carefully spread on the Internet by secret US government agents who are part of this covert operation.
 
By convincing people targeted as part of this covert operation that they are victims of a wild conspiracy, it makes it easier for this covert operation to succeed. When a victim tells other people they are being harassed by mind control, radiation weapons, or electronic implant, ordinary people who hear of these conspiracy theories will generally disregard a person who appears to have a mental disability complaining of such wild conspiracies.
 
The disinformation campaign is to trick people targeted by the secret US government into believing that harmful technology is being used against them when in fact it is just harmless sonic technology that will cause no physical damage to them. The only damage this technology will cause is psychological. People’s fears are being used against them by an evil secret element in the United States government.
 
When a government is at war, it will try to use disinformation to rally public support for the war effort. This covet war against the mentally ill is no different than an ordinary conventional war. Mentally ill people are being targeted with military technology and being manipulated and basically hunted. The American people are also being manipulated by a massive disinformation campaign designed to sway public opinion into supporting tougher laws against the mentally ill.
 
The classified harassment technology and non-lethal weapons technology can be used to artificially create symptoms of serious mental illness in a targeted person. As this technology becomes more available to local groups throughout the United States, people who display symptoms of mild non-violent mental illness can be targeted in communities to drive them out of control and force them into community mental health service programs.
 
Any targeted person attempting to report to law enforcement they are a victim of this technology will be in for a rude awakening. The technology doesn’t exist in the eyes of the law or mental health system and there is no way to prove it does. Anyone attempting to report this type of harassment can find themselves detained for a psychiatric evaluation. And when the targeted person tries to explain to a psychiatrist what he or she is experiencing, the mental health system can swing into action and force the person into an Involuntary Outpatient Commitment program.
 
Psychiatrist use guidelines from a manual called the DSM-IV. The DSM-IV gives step by step procedures for a psychiatrist to legally diagnose a person as being mentally ill. The DSM-IV is basically a psychiatrist’s bible for diagnosing mental illness. The DSM-IV is accepted in the court system and can be used by a psychiatrist to legally pronounce a person as being mentally ill.
 
Once the mentally ill person who is driven out of control during the Attack Stage is brought to court and tries to explain that the secret government is attacking him or her with classified military technology, it is all over for the targeted person. The court can pronounce the targeted person as being legally mentally ill and the judge can assign the now legally declared mentally ill person to an Involuntary Outpatient Commitment program or an Involuntary Inpatient Commitment program.
 
The medication that the mentally ill person is forced to take may be harmful and cause permanent damage to the person’s brain. Some people refer to the forced medication of mentally ill people as giving a “Chemical Lobotomy”.
 
The secret government has been studying crimes involving mentally ill people for decades and has come to the conclusion that the best way to protect society as a whole is to force people with serious mental disabilities onto medications. The government can only achieve this goal by gaining the support of the American people. This covert operation is an attempt to scare the American people into supporting strong laws against the mentally ill. The secret American government will sacrifice the lives of innocent American civilians to achieve this goal.
 
If a person is attacked by this government harassment group, the best course of action is to not tell anybody and not to report it to law enforcement. Remember simply trying to report this type of government harassment to law enforcement can lead to the person being detained for a psychiatric evaluation.
 
The person being attacked would be best advised to talk to a lawyer and discuss the state laws regarding people with mental illness. A civil rights lawyer might be the best choice. The targeted person might want to talk to several lawyers to get more than one opinion before he or she proceeds. A person’s conversations with a lawyer are completely private and cannot be used against the person in a court of law.
 
A lawyer asking the targeted person to take a psychiatric evaluation is not giving his or her client good legal advice. If the targeted person has no physical evidence to support his or her claims of harassment, then that person has no case in court that will stand up. It is extremely bad idea for a targeted person to take any type of psychiatric evaluation at this point in time.
 
Some psychiatric evaluations are not private and can be used against the targeted person. The psychiatric evaluation can be subpoenaed by a court of law and can be used against the targeted person at a later time.
 
Also, even if the psychiatric evaluation is private, a psychiatrist is required by law to turn the targeted person’s name over to the mental health system if the psychiatrist feels the targeted person is a threat to society. So if a targeted person tells his or her story to a psychiatrist, he or she may find mental health services knocking on his or her door.
 
If a targeted person were to tell family members that he or she is being targeted by a covert government conspiracy and attacked with weapons that leave no physical evidence behind after the attack, the family members will believe the targeted person is mentally ill and try to have the targeted person committed to a mental institution. A lawyer would be a good person to talk to about laws that can be used by family members to have a targeted person committed.
 
There is a huge push by groups that support forced medication of non-violent people with serious mental illness to change current laws and give family members of suspected mentally ill people more options to have their family member forced into mental health programs.
 
The secret government is using the system against the targeted person. Anything the targeted person says or does can be used against the person. Only a handful of specially selected people in our society know of this covert operation against the mentally ill and they will not help you. In fact, they are hoping for your demise.
 
Very few members of law enforcement, doctors, and psychiatrists know of the covert operation by the government. A targeted person will appear as being mentally ill if he or she tries to report this type of harassment by the government.
 
The DSM-IV is a psychiatrist guide for diagnosing mental illness. As the secret government has been developing this secret harassment technology over the last decades, the DSM-IV has been developed also. The artificial symptoms created by this technology have been incorporated into the DSM-IV guidelines. Anyone trying to explain the symptoms experienced by this technology to a psychiatrist will be diagnosed as having a serious mental illness. A psychiatrist cannot deviate from the DSM-IV and expect to remain licensed. You are waling into a trap if you try to tell a psychiatrist you are under attack by high technology.
 
Again the best course of action for a targeted person is to keep his or her mouth shut until he or she learns of the laws that can be used against a person making claims that the secret government is targeting him or her with high-technology. The biggest mistake made by a targeted person is to try to get other people to believe his or her story. This point will be the toughest thing for the targeted person to understand: No one will believe your story of harassment by technology that can’t be proven. Trying to get people to believe your story is the same as digging your own grave. Again, keep your mouth shut.
 
Best advice for a targeted person:
 
1) Keep quite about the harassment and only speak to a lawyer about it.
 
2) Do not tell family and friends about the harassment.
 
3) Never try to confront the people who you feel are harassing or attacking you
 
4) Do not try to report the harassment to law enforcement
 
5) Do not take any type of psychiatric evaluation
 
What the targeted person will discover after speaking to a lawyer is that there is nothing that can legally be done to help the person. Since there is no physical evidence to support the targeted person’s claims of harassment, there is nothing the system can do for the targeted person that will benefit him or her.
 
In fact, the system is poised to work against the targeted person should he or she try to report the harassment to law enforcement or commit a violent act. This is very important for the targeted person to understand.
 
There is a method to defeating the classified sonic harassment technology. This classified technology uses a focused beam of sound (similar to a laser) that can’t be seen or heard, only felt by the person targeted. Sound can pass through everything including air, wood, metal, glass, ceramic, brick, and concrete. The only thing sound cannot pass through is a vacuum, no air. By creating s panel with the air removed from inside the panels (a vacuum created in the panel), a barrier is created that the classified sonic weapons cannot penetrate. Click here to view a sketch of a vacuum panel.
 
By placing these vacuum panels around a person while sleeping, it will allow the targeted person to return to a normal sleeping pattern. The US Military places vacuum panels in the walls of military bunkers to protect the occupants of the bunker from attack by sonic weapons. The targeted should remember that a vacuum panel is the only method to defeat sonic weapons.
 
Just as the secret United States government targets people living outside the Unites States it considers a threat, it also targets people living inside the United States it considers a threat. The targeted person has been identified by agents of the secret government as being a threat to society and enormous effort and expense are going to be used to see the targeted person is either removed from society or treated by modern medications in an outpatient program.
 
The objective of this covert operation by the government is to influence states into adopting laws requiring forced medication of non-violent mentally ill people. By selectively targeting a handful mentally ill people throughout the United States and creating tragedy to scare the public into supporting stronger laws against the mentally ill, the secret government hopes to achieve this objective.
 
The DSM-IV has been created, the psychiatric medication has been created, and now the US government is forcing a change in the laws effecting mentally ill people. Make no mistake the secret US government is at war with the mentally ill. This covert war against the mentally ill has been ongoing for decades. Psychiatry is looking to regain it influence over the American people. The era of the surgical lobotomy is over and the era of the chemical lobotomy is just beginning. The secret government hopes to start as early as childhood in identify people they feel should be forced onto medication. And with this classified technology their ultimate goal of creating a federal law requiring the monitoring and forced medication of people with serious mental illnesses is achievable. 
 
 
 
[END]