Polski" "English
www.andrelandberg.com

Konferencja na temat Skrytego Nękania 2014

 

 

25 sierpnia 2014 r.
 
20 listopada 2014 r. zorganizowana zostanie w Brukseli Konferencja na temat Skrytego Nękania. Oto najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia podane przez organizatorów na oficjalnej stronie Konferencji.
 
 
 
 
Europejska Konferencja na temat Skrytego Nękania Osób Cywilnych 2014
 
Z dumą pragniemy poinformować o naszej pierwszej konferencji na temat skrytego nękania. Ta konferencja jest pierwszą z organizowanych każdego roku konferencji na temat praw człowieka, której celem jest uświadamianie ludzi o zjawisku skrytego atakowania osób cywilnych. Nie tylko demaskatorzy (whistle blowers), aktywiści i polityczni oponenci panujących reżimów są atakowani, czy nawet likwidowani. Również tysiące innych niewinnych osób cywilnych poddaje się bez ich zgody testom i eksperymentom kontroli umysłu z wykorzystaniem niezliczonych broni nieśmiercionośnych oraz skrytego nękania przez społeczności, inaczej nazywanego osaczaniem przez gangi lub też zorganizowanym osaczaniem, a za czym kryją się rządowe i pozarządowe organizacje.
 
Kto powinien uczestniczyć w Konferencji
 
Każdy, kto jest zaniepokojony tym, dokąd zmierza nasz świat. Zwłaszcza politycy, dziennikarze, organizacje broniące praw człowieka, aktywiści, prawnicy, policjanci i wojskowi, psychiatrzy i inni lekarze nie powinni przeoczyć tej konferencji. I oczywiście mamy też nadzieję powitać wiele osób będących ofiarami tych przestępstw. Mogą przyjechać z przyjaciółmi i/lub z członkami swoich rodzin.
 
Cele konferencji
 
Celami Konferencji na temat Skrytego Nękania 2014 są:

 

Rzucić wyzwanie powszechnej ignorancji, zaprzeczeniom rządów i ciszy w mediach głównego nurtu na temat istnienia i rozwoju wyrafinowanych różnorodnych metod nękania oraz technologii bioelektromagnetycznej (znanej też jako technologia kontroli umysłu), które to razem są w stanie nie tylko wpływać na ludzkie ciało, zachowanie, emocje i procesy poznawcze, ale też potrafią torturować, a nawet zabijać z prędkością światła, nie pozostawiając przy tym żadnego śladu.
 
Podnieść świadomość społeczeństwa odnośnie łamania praw człowieka dokonywanego na niewinnych osobach cywilnych w sposób skryty i zupełnie bez ich zgody. Skłonić ludzi do refleksji nad tym wszystkim.
 
Doprowadzić do debaty na forum europejskim i światowym, stwarzając podstawy do powstania międzynarodowych uregulowań prawnych i polityki rządów dotyczących używania zdalnie sterowanych broni i/lub innych metod, w tym technologii odczytywania i kontrolowania myśli, broni kierowanej energii (DEW), osaczania przez gangi (znanego też jako zorganizowane osaczanie). Celem powyższych działań legislacyjnych ma być zapewnienie obywatelom ochrony.
 
Wskazać ludziom, jak rozpoznawać to zjawisko i jak je potwierdzać, kiedy słyszą historie opowiadane przez nękane osoby (TIs). Obecnie takie osoby są zwykle ignorowane i uważane za „wariatów”.
 
Doprowadzić do wszczęcia niezależnych śledztw w sprawie przestępstw związanych z eksperymentami kontroli umysłu.
 
Zachęcić wszystkich do szukania rozwiązań, czyli sposobów na to, by ochronić obywateli przed przestępstwami dokonywanymi przy pomocy zdalnie sterowanych broni i/lub innych metod. Usilnie propagować troskę o ofiary przestępstw stalkingu (osaczania), które to osoby zwykle mają zbyt ograniczone środki finansowe, by móc zapewnić sobie bezpieczne środowisko.

 

 
Prelegenci
 
Następujące osoby już potwierdziły swoje wystąpienia na konferencji:
 
Magnus Olsson – Dyrektor EUCACH – Europejskiej Koalicji Przeciwko Skrytemu Nękaniu
 
Peter Mooring – Założyciel Fundacji STOPEG – STOP Broniom Elektronicznym i  Zorganizowanemu Osaczaniu
 
Dr Henning Witte – Założyciel White TV – pierwszego niekontrolowanego medium w Szwecji
 
Dr Rauni Kilde – Lekarz specjalista i doradca
 

 
Program
 
Program konferencji aktualnie jest finalizowany. Proszę wejść na podstronę Program

 
Organizacja
 
Konferencja na temat Skrytego Nękania 2014 jest organizowana przez:
 
European Coalition
Against
Covert Harassment
(EUCACH)
 
STOPEG Foundation
(STOP Electronic weapons
and
Gang stalking)
 
Z angielskiego przetłumaczył: Andre Landberg