Polski" "English
www.andrelandberg.com

Cele operacji kontroli umysłu w USA

 

 
Cele operacji kontroli umysłu w USA
 
 
Julianne McKinney była oficerem wywiadu wojskowego. Po przejściu do cywila została członkinią Stowarzyszenia Byłych Pracowników Bezpieczeństwa Państwa (Association of  National Security Alumni). Stowarzyszenie to zrzeszało byłych oficerów wywiadu, którzy zdecydowali się ujawnić nadużycia,  jakich dopuszczały się amerykańskie służby wywiadowcze.
 
W ramach działalności stowarzyszenia powstał projekt dotyczący bezprawnego eksperymentowania w dziedzinie kontroli umysłu prowadzonego przez agencje rządowe na obywatelach USA. Pani Julianne McKinney była dyrektorem tego przedsięwzięcia pod nazwą Projekt w sprawie Elektronicznej Inwigilacji (Electronic Surveillance Project). Wnioski, do jakich doszła, McKinney opublikowała w dwóch artykułach. Ten z grudnia 1992 r. można znaleźć tutaj.
 
Jako wstępne wnioski, wyróżniła następujące sześć punktów:
 
 1. Istnieje technologia pozwalająca na prowadzenie eksperymentów i nękanie ludzi zgodna z tym, co nam zgłaszano.
 2. Kilkunastu obywateli Stanów Zjednoczonych poinformowało nas o doświadczaniu przez nich przez dłuższy czas doznań, do wywoływania których konstruuje się bronie kierowanej energii.
 3. Finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych badania nad biologicznymi skutkami ekspozycji na promieniowanie mikrofalowe są rozległe i stale prowadzone.
 4. Są dowody na to, że rząd Stanów Zjednoczonych w przeszłości angażował się w eksperymenty w dziedzinie kontroli umysłu. Są też dowody na to, że różne agencje rządowe, prowadząc swoją działalność, obchodziły regulacje prawne.
 5.  Ani Kongres, ani sądy nie są skore do zbadania nielegalnych programów wywiadu oraz programów związanych z zaopatrywaniem w broń.
 6. Wiele agencji rządu Stanów Zjednoczonych mogło być zainteresowanych testowaniem technologii kierowanej energii na obywatelach USA w warunkach pozaklinicznych i bez żadnej kontroli; Departament Obrony (DoD) –  by przetestować zasięg działania oraz stopnie „nieuśmiercających” ataków; Departament Energetyki (DoE) – by zbadać granice „bezpieczeństwa” ; CIA – by przetestować możliwości „kontroli umysłu”, a NSA – dla udoskonalania tych technologii.
    
Dr. Rauni Kilde, w książce „Rzut światła na mroczne tajemnice” (Bright Light on Black Shadows), nawiązując do artykułów Julianne McKinney z 1992 r., sformułowała w sześciu punktach cele operacji kontroli umysłu prowadzone bezprawnie przez agencje rządowe na niewinnych obywatelach nie tylko w USA. Oto te cele:
 
 1. Długotrwała całodobowa fizyczna i elektroniczna inwigilacja dla celów zbierania informacji osobowych lub/i materiału biologicznego ofiary nękania (targeted individual), by wykorzystać je w przyszłości.
 2. Jawne oraz skryte formy powtarzającego się nękania dla celów badania  zdolności radzenia sobie z ekstremalnym stresem przez osobę będącą przedmiotem eksperymentu.
 3. Nękanie atakami kierowaną energią w celu wywołania skrajnej dezorientacji i osłabienia organizmu z wykorzystaniem technologii do zdalnego zadawania bólu, które to obecnie określa się mianem „broni nieśmiercionośnych” i systemów inwigilacji  Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
 4. Eksperymentowanie w dziedzinie neurocybernetyki/ psychiki z wykorzystaniem technologii, które mają zdolność wywoływania quasi podświadomych „głosów w głowie”, a w czasie snu osoby poddawanej tym eksperymentom technologia ta pozwala wywoływać określony charakter marzeń sennych.
 5. Długotrwała manipulacja osobą poddaną eksperymentom zmuszająca ją do zachowań oraz wypowiedzi, które po pewnym czasie uczynią z niej osobę niewiarygodną.
 6. Izolacja i doprowadzenie do finansowego zubożenia  nękanej osoby celem doprowadzenia jej do tego, by dopuściła się popełnienia aktu przemocy, np.  samobójstwa lub morderstwa.
 
Doprawdy pogratulować demokracji posługującej się takimi środkami dla uszczęśliwiania swoich obywateli.
 
Andre Landberg